Đang tải dữ liệu ... misaloader
Giá Mua Khớp lệnh Tổng kết Bán Nhà Đầu tư NN Thông tin tổng hợp Mua - Bán
Chứng khoán Tham chiếu Trần Sàn Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá TH KL TH +/- Bình quân Tổng KL +/- Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Mua Bán Room còn lại Chứng khoán Lệnh mua KL mua Lệnh bán KL bán
Dữ liệu MetaStock
Xem Top 5
Thống kê thị trường
Chỉ số thế giới
GDTT UPCOM
UPCOM LÔ LẺ
UPCOM
HOSE - HNX
GDTT HNX
HNX LÔ LẺ
HNX30
HNX
GDTT HOSE
VN30
HOSE
THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG
Sàn GD Phiên GD Index +/- % Số GD KL GD Giá trị GD CK tăng Ck giảm CK đứng giá CK không GD
HOSE
HNX
UPCOM
Top 5 (%) tăng giá
CK Giá % KLTH G.CN G.TN
Top 5 (%) giảm giá
CK Giá % KLTH G.CN G.TN
Top 5 khối lượng GD
CK Giá % KLTH G.CN G.TN

Top 5 giá khớp lệnh cao nhất
CK Giá % KLTH G.CN G.TN
Top 5 giá khớp lệnh thấp nhất
CK Giá % KLTH G.CN G.TN
Top 5 (%) giá khớp dao động nhiều nhất
CK Giá % KLTH G.CN G.TN
Sàn GD Ngày GD Thời gian Trạng thái Phiên GD Số GD Index +/- % KL GD Giá trị GD CK tăng Ck giảm CK đứng giá CK không GD
UPCOM24/06/201415:08:00Thị trường đóng cửa1,24742247.220.1(0.22%)614,7003,949,050,0000000
Giá Mua Khớp lệnh Tổng kết Bán Nhà Đầu tư NN Thông tin tổng hợp Mua - Bán
Chứng khoán Tham chiếu Trần Sàn Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá TH KL TH +/- Bình quân Tổng KL +/- Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Mua Bán Room còn lại Chứng khoán Lệnh mua KL mua Lệnh bán KL bán

Đơn vị tính: khối lượng (100 cổ phiếu), giá trị (1,000 VND)
Xem tốt nhất với FIREFOX 3 ở độ phân giải 1024x768 hoặc cao hơn.